TW_2017.jpg Tameshi wari Borovany - říjen 2017

Přední řada zleva : 

Krystýnka Srncová, Max Taranda, Fanda Průka, Dominik Zegermacher, Madla Míková, Martin Sobotík, Radim Burda, Bětka Pavlíková a Roman Vacek.

Zadní řada zleva : Mates Mikeš Míka, Honza Racek, Petr Pelikán, Vašek Plecer, Lukáš Luky Jenkner, Dan Červenka a trenér oddílu Václav Plecer st.