26.JPG Nové naděje oddílu Tameshi wari Borovany na páskování

Dne 20.dubna se v našem mateřském oddílu TJ Karate České Budějovice konaly zkoušky stupňů technické vyspělosti. Zkoušky na bílé pásy se zúčastnili všichni naši malí začátečníci a všichni složili jejich první zkoušku úspěšně. Všichni si zaslouží velkou pochvalu za nasazení, s jakým zkoušku provedli, nikdo ani na okamžik nezaváhal. Komise ve složení Miroslav Hýsek, Ivo Hofman a Václav Plecer s nimi byla velmi spokojená. 

Zkoušky pokračovaly i pro vyšší technické stupně. 5.kyu úspěšně složil Lukáš Jenkner a 4.kyu - druhý fialový pás, získal Petr Pelikán. I oni zasluhují za svůj výkon uznání.

Ve dnech 29.a 30.dubna se konalo pod patronací trenérsko metodické komise Jihočeského svazu karate školení trenérů 3. a 2.tříd. V rámci školení - na závěr prvního dne - proběhly zkoušky na stupně technické vyspělosti pro hnědé pásy a mistrovské černé pásy. Za náš oddíl se zkoušek zúčastnili : Tomáš Heřman na 1.DAN, Václav Plecer ml. na 1.kyu a Jan Racek na 3.kyu. Jejich dlouhodobá příprava byla odměněna úspěšným vykonáním zkoušek a mě spadl velký kámen ze srdce. Kluci mi udělali velkou radost za to, co u zkoušek předvedli a jak dobře reprezentovali náš malý oddíl.

23.JPG